امروز پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱
    ایزوگام پردیس بام
نام شرکت  
 ایزوگام پردیس بام دلیجان
 مدیر عامل
 مرتضی باقری
 همراه مدیر عامل
09188662740
 شماره ثبت
 321
تلفن 08644277366
 فکس  08644277262
 آدرس دلیجان قطب صنعتی راونج
 ایمیل pardisbam.321@gmail.com
کلیه شرکت های عضو