امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    آفتاب بام شرق دلیجان
 نام شرکت  

 حفاظ باران    
 مدیر عامل

 عماد نظری                      
 شماره ثبت

 600
 تلفن

 08644433421
 فکس

 08644433422
 موبایل مدیر عامل

 09124786764
 آدرس

 دلیجان شهرک صنعتی جاده اصفهان
 ایمیل

 
 وب سایت

 
کلیه شرکت های عضو