امروز پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱
    شرکت قیر ساتراپ جم
   
 نام  شرکت                    
 ساتراپ جم       
مدیر عامل      
 آرین کریمیان     
 شماره ثبت
 
 تلفن  44247200
 فکس  44247200
 موبایل  09100832186
 آدرس  قطب بوعلی
 ایمیل  info@satrapjam.com
 وب سایت
 www.satrapjam.com
کلیه شرکت های عضو