امروز پنج شنبه۱۶ تیر ۱۴۰۱
    ایزوگام پشم شیشه اصل کبیر اراک
 نام شرکت   
پشم شیشه اصل کبیر اراک
 مدیر عامل
محمد برومند
 شماره ثبت
 950
 تلفن  38232101
 فکس  38232102
 موبایل  09181651309
 آدرس  شازند
 ایمیل  pak.1391@yahoo.com
 وب سایت
 www.pak-arak.ir
کلیه شرکت های عضو