امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
معرفی

معرفی انجمن صنفی عایق های رطوبتی استان مرکزی(دلیجان)

پس از تأسیس و آغاز به کار شرکت تعاونی تنصا ، تنوع و گستره نیازهای واحدهای تولیدکننده عایق رطوبتی و ضرورت پیگیری جمعی ، زمینه های شکل گیری انجمنی را باعث شد که به صورت چندمنظوره پیگیر امور واحدهای عضو باشد.

به همین منظور انجمن عایق های رطوبتی استان مرکزی ابتدا با 32 نفر عضو در مورخه 28/1/1385 (مجوز شماره 1676/11 از اداره کل کار و امور اجتماعی استان مرکزی)و به شماره 163 ثبت گردید و هم اکنون با 105عضو در شهرستان دلیجان فعال بوده و اقدامات متعددی را پیگیری می نماید.