امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام پاسارگاد
نام شرکت:                              پاسارگاد

 مدیرعامل: محمد رفيعي

 شماره ثبت:  309

 تلفن:  08644247521

 فکس:  08644247523

 موبایل مدیر عامل:  09183668937

 آدرس: دلیجان، قطب بوعلي

 ایمیل:   info@PasargadDelijan.com
 وب سایت: www.PasargadDelijan.com

کلیه شرکت های عضو