امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام باران پوشش
نام شرکت:                              باران پوشش

 مدیرعامل:  مجید منصوری

 شماره ثبت:  528

 تلفن:  08644433371

 فکس:  08644433376

 موبایل مدیر عامل:  09183660776

 آدرس: دلیجان- جاده اصفهان شهرک صنعتی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو