امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام گیتی بام
 نام شرکت:                                           گیتی بام

 مدیرعامل:
رضا محمدی

 شماره ثبت:
522 

 تلفن:
08644433366 

 فکس:
 08644433367

 موبایل مدیر عامل:
09188662189

 آدرس:
دلیجان، جاده اصفهان شهرک صنعتی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو