امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    ایزوگام اطلس بام
نام شرکت:                              اطلس بام

 مدیرعامل:
مجید جلالی 

 شماره ثبت:
 515

 تلفن:
 08644433396

 فکس:
 08644433556

 موبایل مدیر عامل:
 09181664034

 آدرس:
دلیجان، کیلومتر 5 جاده اصفهان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل: sales@atlasbam.com 
 وب سایت: www.atlasbam.com 

کلیه شرکت های عضو