امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام پشم شیشه نور
نام شرکت:                              پشم شیشه نور

 مدیرعامل:
 غلامحسین شفیعی

 شماره ثبت:
 520

 تلفن:
 08644247530-32

 فکس:
 08644247533

 موبایل مدیرعامل:
 09181658095

 آدرس:
دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:  
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو