امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام نمونه گستران
نام شرکت:                              نمونه گستران

 مدیرعامل:
 امیرحسین ترکمان

 شماره ثبت:
 237/130

 تلفن:
 08644433372

 فکس:
 08644433373

 موبایل مدیر عامل:
 09123844444

 آدرس:
دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو