امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    ایزوگام صدف گام
نام شرکت:                              صدف گام 

 مدیرعامل:
عباسابراهیمی

 شماره ثبت:
 485

 تلفن:
 08644247500

 فکس:
 08644247516

 موبایل مدیرعامل:
 09181658031

 آدرس:
دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو