امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام سادات
نام شرکت:                              سادات

 مدیرعامل:
 وحیدمحمدی

 شماره ثبت:
 710

 تلفن:
 08644247291-4

 فکس:
 08644247290

 موبایل مدیر عامل:
 09188664003

 آدرس:
دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو