امروز نبه۱ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام یکتا بام
نام شرکت:                              یکتابام
 مدیرعامل:  حمید خلیلی

 شماره ثبت:  296

 تلفن:  08644247600-5

 فکس: 08644247604

 موبایل مدیر عامل: 09188654020

 آدرس: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو