امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام سایه گستر
  نام شرکت:                              سایه گستر

 مدیرعامل:  فرهاد مجتهدی

 شماره ثبت:  759

 تلفن:  08644247480-5

 فکس:  08644247484
 موبایل مدیر عامل:  09181664200

 آدرس: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:  
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو