امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام پارسیان دژ
نام شرکت:                              پارسیان دژ
 مدیرعامل:  اسماعیل ابراهیمی

 شماره ثبت: 766

 تلفن:  08644433385-86

 فکس: 08644433375-44433302

 موبایل مدیر عامل:  09121521558

 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو