امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام میعاد
نام شرکت:                              میعاد

 مدیرعامل: علامرضادلاوری

 شماره ثبت:  769

 تلفن:  08644433269-70

 فکس:  08644433676

 موبایل مدیر عامل:  09183655510

 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:   
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو