امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام شرق طلائی
نام شرکت:                              شرق طلائی

 مدیرعامل:  مهرداد بیگی

 شماره ثبت:  785

 تلفن:  08644260329-30

 فکس: 08644260629

 موبایل مدیرعامل: 09181664428

 آدرس: قطب صنعتی دودهک

 ایمیل:   
 وب سایت:  
کلیه شرکت های عضو