امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام کولاک باران
نام شرکت:                              کولاک باران

 مدیرعامل:  علی رضا حاج علی
 شماره ثبت:  778

 تلفن:  08644433479

 فکس:  08644433216

 موبایل مدیر عامل:  09183659866
 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان
 ایمیل:
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو