امروز کشنبه۲ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام پوشین بام فجر
نام شرکت:                              پوشین بام فجر

 مدیرعامل: غلامحسین نظری

 شماره ثبت: 790

 تلفن:  08644433246

 فکس:  08644433247

 موبایل مدیر عامل:  09181658016

 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:
 وب سایت: http://poshinbam.com/

کلیه شرکت های عضو