امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام البرز
نام شرکت:                              البرز

 مدیرعامل:  مهدی خلیلی

 شماره ثبت:  585

 تلفن:  08644433433

 فکس:  08644433499

 موبایل مدیر عامل:  09183660187

 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو