امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام گلبهار طلائی
نام شرکت:                              گلبهار طلائی

 مدیرعامل:  محمدرضا نجفی

 شماره ثبت:  707

 تلفن: 08644433600

 فکس:  08644433599

 موبایل مدیر عامل: 09183663080
 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو