امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام مهسان عایق شرق
نام شرکت:                              مهسان عایق شرق
 مدیرعامل:  حسين صفری
 شماره ثبت:  602

 تلفن:  08644220080

 فکس:  08644229780

 موبایل مدیر عامل:  09183660046

 آدرس: شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو