امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام گوهربام
نام شرکت:                              گوهر بام

 مدیرعامل:  علی اصغر قربعلی

 شماره ثبت:  1027

 تلفن:  08644247370-1

 فکس:  08644247378

 موبایل مدیر عامل:  09181664201

 آدرس: دلیجان جاده محلات قطب بوعلی
 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو