امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام آسیاگستردلیجان
نام شرکت:                             
آسیاگستردلیجان
 مدیرعامل:  داوود اصغری

 شماره ثبت: 841

 تلفن: 08643263608
 فکس:  08643263639

 موبایل مدیر عامل: 09188668550

 آدرس: محلات-ناحیه صنعتی نخچیروان

 ایمیل:  
 وب سایت:  
کلیه شرکت های عضو