امروز کشنبه۲ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام سپهربام پوشان دلیجان
نام شرکت:                              سپهربام پوشان دلیجان

 مدیرعامل:  ذبیح الله خراسانی
 شماره ثبت:  717

 تلفن:  08644433508

 فکس:  08644433508

 موبایل مدیر عامل:  

09188666742
 آدرس: دلیجان-شهرک صنعتی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو