امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام یاقوت بام دلیجان
نام شرکت:                              یاقوت بام دلیجان

 مدیرعامل: محمدحسین محمدی

 شماره ثبت: 1244

 تلفن: 08644277433
 فکس: 08644277435

 موبایل مدیر عامل:  09183652087

 آدرس: دلیجان-ناحیه صنعتی راونجم

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو