امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ايزوگام مروارید بی نظیر
نام شرکت:                              مروارید بی نظیر دلیجان

 مدیرعامل: روح الله عرب

 شماره ثبت: 1368
 تلفن:  08644277252

 فکس:  08644277422

 موبایل مدیر عامل:  09183660271

 آدرس: ناحیه صنعتی راونج

 ایمیل:   
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو