امروز کشنبه۲ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام صدف بام
 نام شرکت:                              صدف یام
 مدیرعامل:   غلامحسين صالحي

 شماره ثبت:  303

 تلفن: 08644247500

 فکس: 08644247516

 موبایل مدیر عامل:  09188654064
 آدرس: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی
 ایمیل:  
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو