امروز نبه۱ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام شاهین بام
 نام شرکت:                              شاهین بام
 مدیرعامل:   محمد نظری

 شماره ثبت:  697

 تلفن:  08644247340

 فکس: 08644247241

 موبایل مدیر عامل:  09188662772
 آدرس: دلیجان، قطب صنعتی بوعلی
 ایمیل:  
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو