امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    تمدن گستر
نام شرکت:                             
تمدن گستر
 مدیرعامل: جواد جلالی

 شماره ثبت:  1207

 تلفن:  
44433920
 فکس:  

 موبایل مدیر عامل:  09183698300

 آدرس: شهرک صنعتي

 ایمیل:   
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو