امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    ایزوگام پارمیس بام
1111
نام شرکت:                              پارميس بام

 مدیرعامل:  اميرحسين شفيعي

 شماره ثبت:  1425

 تلفن:  08644277266-7

 فکس:  08644277269

 موبایل مدیر عامل:  09183668828

 آدرس:  ناحيه راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو