امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    پديده عايق
نام شرکت:                              پديده عايق

 مدیرعامل:  نرگس صدرالديني

 شماره ثبت:  1062

 تلفن:  08644433646
 فکس:  08644433647

 موبایل مدیر عامل:   09188662747
 آدرس: دلیجان، شهرک صنعتي

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو