امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    هخامنش پارس
نام شرکت:                              هخامنش پارس

 مدیرعامل:  محمد احمدي
 شماره ثبت:  1409

 تلفن:   08644277308
 فکس:  08644277309
 موبایل مدیر عامل:   09183930014
 آدرس: دلیجان،ناحيه راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو