امروز پنج شنبه۱۰ اسفند ۱۴۰۲
    آذين بام
نام شرکت:                              آذين بام

 مدیرعامل: سيدداود حسيني

 شماره ثبت:  563

 تلفن:  08644433410

 فکس:  08644433509

 موبایل مدیر عامل:  09121014366

 آدرس:  دلیجان، شهرک صنعتي

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو