امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    جليس
نام شرکت:                              جليس

 مدیرعامل: غلامحسن پيروز
 شماره ثبت:  56833

 تلفن:   08644247283
 فکس:  08644247284
 موبایل مدیر عامل:   09121115997
 آدرس: دلیجان،قطب بوعلي

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو