امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام بام گستر
نام شرکت:                              بام گستر

 مدیرعامل:  سید هادی جلالی

 شماره ثبت:  117

 تلفن:  08644247160

 فکس:  08644247165

 موبایل مدیر عامل:  09181610376

 آدرس:  دلیجان، قطب صنعتی بوعلی

 ایمیل:  jalaliBamgostar@yahoo.com
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو