امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    ایزوگام ساسان گام
نام شرکت:                              ساسان گام

 مدیرعامل: مسعود جعفری

 شماره ثبت: 1182

 تلفن:  08644277417

 فکس:  

 موبایل مدیر عامل:  09128664100

 آدرس: دلیجان-کیلومتر 15 جاده تهران- قطب صنعتی راونج

 ایمیل:   
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو