امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    ایزوگام آسابام

نام شرکت:                              آسابام
مدیرعامل:  حسن شفیعی

 شماره ثبت: 221988

 تلفن:  08644433517-18

 فکس:  08644433618

 موبایل مدیر عامل:  09183669542

 آدرس: شهرک صنعتی

 ایمیل:  
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو