امروز کشنبه۲ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام سماء بام
نام شرکت:                              سماء بام

 مدیرعامل:
 جواد صفري

 شماره ثبت:
 531

 تلفن:
 08644247334

 فکس:
 08644247333

 موبایل مدیرعامل:
 09188661557

 آدرس:
دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو