امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ايزوگام يگانه عايق
نام شرکت:                              يگانه عايق

 مدیرعامل:  کامران مختاري

 شماره ثبت:  381

 تلفن:  0864427756-9
 فکس:  08644277258

 موبایل مدیر عامل:  09181625086
09132025210 

 آدرس: دلیجان، ناحيه راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو