امروز شنبه۱۸ آذر ۱۴۰۲
    ایزوگام بام ایرانیان
نام شرکت:                              بام ایرانیان

 مدیرعامل:  عبدالله عرب

 شماره ثبت: 1198

 تلفن:  08644277300

 فکس: 08644277400

 موبایل مدیر عامل:  09183668861

 آدرس: دلیجان-کیلومتر 15 جاده تهران- قطب صنعتی راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو