امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام بهارگستر
نام شرکت:                              بهارگستر

 مدیرعامل: طاهر بارزانی

 شماره ثبت:  603

 تلفن:  08644247133

 فکس:  08644247132

 موبایل مدیر عامل:  09181664202

 آدرس: دلیجان،قطب بوعلي
کلیه شرکت های عضو