امروز جمعه۳۱ فروردین ۱۴۰۳
    ایزوگام سخت پوشان
نام شرکت:                              سخت پوشان

 مدیرعامل:
 علی اکبر شفیعی

 شماره ثبت:
 445

 تلفن:
 08643263395

 فکس:
 08643263597

 موبایل مدیر عامل:
 09181658109

 آدرس:
قطب صنعتی نخجیروان

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو