امروز کشنبه۲ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام سلمان عایق
نام شرکت:                              سلمان عایق

 مدیرعامل:
 امیرعلی نجفی

 شماره ثبت:
 529

 تلفن:
 08644433360

 فکس:
 08644433361

 موبایل مدیر عامل:
 09181664081

 آدرس:
دلیجان، شهرک صنعتی دلیجان

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو