امروز نبه۱ مهر ۱۴۰۲
    ایزوگام پترو صنعت صفا
نام شرکت:                              پترو صنعت صفا
 مدیرعامل: حامد واحدی

 شماره ثبت: 1163

 تلفن:  08644277321-3

 فکس:  08644277320

 موبایل مدیر عامل:  09188664702

 آدرس: دلیجان-کیلومتر 15 جاده تهران- قطب صنعتی راونج

 ایمیل:  
 وب سایت:

کلیه شرکت های عضو