امروز هارشنبه۹ فروردین ۱۴۰۲
    ایزوگام سایه بان سپهر
نام شرکت:                              سایه بان سپهر

 مدیرعامل:  سعید حسنی

 شماره ثبت:  1051

 تلفن:  08644277334-7

 فکس:  08644277337

 موبایل مدیر عامل:  09183659329

 آدرس: دلیجان-ناحیه صنعتی شهدای راونج

 ایمیل:   sayehbansepehr@gmail.com
 وب سایت:  www.sayehbansepehr.com

کلیه شرکت های عضو