امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام یاسمین گستر
نام شرکت:                              یاسمین گستر

 مدیرعامل:
محمدرضا خلیلی 

 شماره ثبت:
 523

 تلفن:
08644433389 

 فکس:
            08644433489

 موبایل مدیر عامل:
 09181664293

 آدرس:
دلیجان،جاده اصفهان شهرک صنعتی

 ایمیل:  
 وب سایت:  

کلیه شرکت های عضو