امروز شنبه۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
    ایزوگام گلبام محلات
 نام شرکت:                              گلیام محلات
 مدیرعامل:   ناصر آوازش

 شماره ثبت:  308

 تلفن: 08643263372

 فکس:

 موبایل مدیر عامل:  09126489981
 آدرس: قطب صنعتی نخجیروان

 ایمیل:
 وب سایت:  


کلیه شرکت های عضو